Bestuur en organisatie

LOGOBESTUUR

Voorzitter
vacature

Secretaris: dhr. Gerie Startman
startman@planet.nl
(026)3252405 / (06)20691224

Penningmeester: dhr. Wim Polman
Polman.jbcl@gmail.com
(026)3250038 / (06)12609770

Algemeen bestuurslid: dhr. Gert van Alst (accomodatiebeheer)
(026)3253315 / (06)22304360

Algemeen bestuurslid: dhr. Geert Klein Middelink (wedstrijdzaken & activiteiten & gasttoernooien)
 (06)12506860


WEDSTRIJD-ORGANISATIE

Voorzitter wedstrijdcommissie
dhr. Henk v.d. Kemp
(06)26676772

Wedstrijdleiders
dhr. Jan Berends
dhr. Geert Klein Middelink

Scheidsrechters
dhr. Jan Berends
dhr. Geert Klein Middelink

Commissieleden
Mevr. Gerry van Dijk
Mevr. Bets Polman