Bestuur en organisatie

LOGOBESTUUR

Voorzitter en PR
René Heuysdens
06- 29257173

Secretaris: dhr. Gerie Startman
startman@planet.nl
(026)3252405 / 06-20691224

Penningmeester: dhr. Wim Polman
Polman.jbcl@gmail.com
06-12609770

Algemeen bestuurslid: dhr. Ben Kerkman (accomodatiebeheer)
06-30422476

 


WEDSTRIJD-ORGANISATIE

Voorzitter wedstrijdcommissie
dhr. Henk v.d. Kemp
06-26676772

Wedstrijdleiders
dhr. Jan Berends
dhr. Geert Klein Middelink 

Scheidsrechters
dhr. Jan Berends
dhr. Geert Klein Middelink

Commissieleden
Mevr. Gerry van Dijk
Mevr. Bets Polman