Bestuur en organisatie

LOGOBESTUUR

Voorzitter
vacature

Secretaris: dhr. Gerie Startman
startman@planet.nl
(026)3252405 / (06)20691224

Penningmeester: dhr. Wim Polman
Polman.jbcl@gmail.com
(026)3250038 / (06)12609770

Algemeen bestuurslid: dhr. Gert van Alst (accomodatiebeheer)
(026)3253315 / (06)22304360

Algemeen bestuurslid: dhr. Geert Klein Middelink (wedstrijdzaken & activiteiten & gasttoernooien)
 (06)12506860


WEDSTRIJD-ORGANISATIE

Voorzitter wedstrijdcommissie
dhr. Henk v.d. Kemp
(026)3973174 / (06)26676772

Wedstrijdleiders
dhr. Jan Berends
dhr. Geert Klein Middelink

Scheidsrechters
dhr. Jan Berends
dhr. Geert Klein Middelink

Commissieleden
Mevr. Gerry van Dijk
Mevr. Bets Polman